Gıybet ile ilgili kıssalar sözler

En güzel Gıybet ile ilgili Ayetler Hadisler Gıybet ile ilgili kıssalar – Biriniz diğerinizi arkasından çekiştirmesin Biriniz, ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz
Hucurat,12

Bir Hadislerinde Efendimiz sallAllah(c.c)u aleyhi ve sellem şöyle buyurur ; Allah(c.c) bir müslümana bir müslümanın kanını ırzını ve ona su-i zanda bulunmasını haram kılmıştır. (Müslim birr 32) Yine Efendimiz sallAllah(c.c)u aleyhi ve sellem Hüsn-ü zan imandandır. buyurur.

Dedikodu basit ruhlu insanların eğlencesidir
Corneille

Dedikodu dinleyen dedikodu yapan kadar hatalıdır
James Randall

Kim bir müslümandan, gıybet ve şerefini payimal etmek suretiyle tek lokma dahi yese, Allah(c.c) ona mutlaka onun aynısını cehennemden tattıracaktır
(Ebû Davud, Edeb 40)

Dedikoducu, tüccar gibi aldığı lafı hemen satmak zorundadır
John Jewel

Mirac gecesinde, bakır tırnakları olan bir kavme uğradım. Tırnaklarıyla yüzlerini ve göğüslerini tırmalıyorlardı. Ey Cebrail, bunlar da kim ? diye sordum. Bunlar, dedi, insanların etlerini yiyenler ve ırzlarını ( şereflerini ) payimal edenler, ayaklar altına alanlardır
(Ebû Davud,Edeb 40)

Dünyada en kolay şey dedikodu yapmak en zor şeyse kendini tanımaktır
John Lubbock

Dünyada kendi hakkında konuşulmaktan daha kötü bir şey vardır: Kendi hakkında konuşulmamak
Oscar Wilde

Gıybetin ne olduğunu biliyor musunuz? Kardeşinizin hoşlanmayacağı şeyler ile onu anmanızdır
Hadis-i Şerif

Gıybet eden ve dinleyen, günahta ortaktırlar
Hadis-i Şerif

Her dedikodu, orada olmayan biri hakkında yapılıyorsa, inanılmayacak kadar tatlı değil midir? İnsanların dedikodularından uzak kalabilirsek, kendimiz de rahatlamış oluruz
Shakespeare

Kişiyi iyi tanırsan kimseyi inandıramazsın Ama kötülersen herkesi inandırırsın
John Draper

Sevdiğimiz kişilerle konuşurken öyle konuşmalıyız ki, yarın onlarla dost olduğumuzda söylediklerimizden utanmayalım
Sadi

Kardeşinin dahi hoşlanmadığı bir şeyden başka yerde bahsedilirse bu da dedikodudan sayılır
John Watson

3 kişinin gıybeti olmaz
Bunlar:
1) Nefsinin arzularına uyanlar
2) fıskını ilan edenler
3) zalim hükümdarlar
Hasan-ı Basri

Tartışmak erkeklere, dedikodu yapmak kadınlara mahsustur
Loisa May Alcott

Başkalarını kötülemek için yapılan dedikodudan duyulan zevk, başkalarını düşürdüğümüz ölçüde kendimizi yükselttiğimizi sanmaktır
Descartes

Efendimiz sallAllah(c.c)u aleyhi ve sellem buyurdular ki ; “Gıybetin ne olduğunu biliyor musunuz?” Allah(c.c) ve Resulü daha iyi bilirler dediler. Buyurdular ki ; Birinizin kardeşini hoşlanmayacağı şeyle anmasıdır! Bir adam dedi ki ; Ya benim söylediğim onda varsa* bu da mı gıybettir? Eğer söylediğin onda varsa gıybetini yapmış oldun. Eğer söylediğin onda yoksa bir de bühtanda (iftirada) bulundun demektir.

Başkalarının dedikodusunu yapan bir gün senin de dedikodunu yapar
Frank Sherkani

Hz.Aişe Validemiz anlatıyor ; Ey Allah(c.c)’ın Resulü sana Safiyye’deki şu hal yeter demiştim. Bundan memnun kalmadı ve şöyle dedi ; Öyle bir kelime sarfettin ki eğer o denize karıştırılsaydı onu ifsad eder bozardı. Yine Hz. Aişe Validemiz der ki ; Ben tahkir(küçük görme) maksadıyla bir insanın taklidini yapmıştım. Bana hemen şunu söyledi: “Ben bir başkasını kusuru sebebiyle hatta bana karşılık olarak şu kadar dünyalık verilse bile söz ve fiille taklid etmem.
(Ebû Davud Edeb 40)

Başkalarının sizi giybet etmesinden kederlenmeyiniz, Zira gıybet eden, farkında olmayarak size iyilik etmiş olur
Horasani

Yine Hz. Aişe Validemizin anlattığına göre ; bir defasında kendisi biri hakkında söz söyler. Resulullah sallAllah(c.c)u aleyhi ve sellem O’na “tükür” der. Tükürünce ağzından bir et parçası çıkar.

Başkalarının sözlerini sana taşıyan bir kimse, bil ki senin sözlerini de onlara taşıyordur
Hasan-i Basri

Gıybet zinadan daha kötüdür. Nasıl olur Yâ ResulAllah(c.c)? Adam zina eder sonra tevbe eder Allah(c.c) mağfiret buyurur. Gıybet eden ise gıybet edilen affetmedikçe mağfiret olunmaz
(Beyhaki Şuabu-l İman 6740-41-42)

“Gıybet ile ilgili kıssalar sözler” üzerine 4 yorum

Yorum yapın