Mevlana Sözleri

Sayfamızda Hz. Mevlana Sözleri, Yeni Mevlana Sözleri Kısa ve Öz, Mevlana Sözleri Facebook Twitter ve Mevlana Aşk Sözleri Yer Almaktadır.

• Güneş olmak ve altın ışıklar halinde, Ummanlara ve çöllere saçılmak isterdim. Gece esen ve suçsuzların ahına karışan, Yüz rüzgarı olmak isterdim..

• Aklın varsa bir başka akılla dost ol da, işlerini danışarak yap..

• Şu toprağa sevgiden başka bir tohum ekmeyiz, Şu tertemiz tarlaya başka bir tohum ekmeyiz biz..

• Hayatı sen aldıktan sonra ölmek, şeker gibi tatlı şeydir. Seninle olduktan sonra ölüm, tatlı candan daha tatlıdır.

• Biz güzeliz, sen de güzelleş, beze kendini, Bizim huyumuzla huylan, bize alış başkalarına değil.

• Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol.

• Önce farenin şerrini defet, sonra buğday biriktirmeye çalış. yine onlar kadar

• İnsan yüzlü pek çok şeytan var, her ele el vermemek gerek.

• Herkes herkese bir lokma bir şey verebilir ama boğaz bağışlamak, ancak Allah’ın işidir.

• Çok insan gördüm, üzerinde elbisesi yok; çok elbise gördüm, içinde insan yok.

• Tatlı suyun başı kalabalık olur.

• Putların anası, nefsinizin putudur.

• Ecel verileni almadan önce, verilmesi gereken her şeyi vermek gerekir.

• Nefis üç köşeli dikendir, ne türlü koysan batar.

• Kusursuz dost arayan, dostsuz kalır.

• Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez.

• Kurdun kuzuyu yemeye niyetlenmesinde şaşılacak bir şey yok. Şaşılacak olan odur ki, bu kuzu, kurda gönül bağlamış, aşık olmuştur.

• Ne kadar bilirsen bilirsen bil söylediklerin karsındakinin anlayabildiği kadardır.

• Doğrudan nasihat, kişiyi yaralar.

• Hayatta muvaffak olmak için üç şey lazımdır: Dikkat, intizam, çalışma.

• Her şeye doğru demek ahmaklıktır, fakat her şeye yanlış demek de zorbalıktır.

• Akil, ask ve can! Bu üçü üçgendir. Her derde çare, her yaraya merhemdir.

• Dertli adamın kararsızlıklarla, dumanlarla dolu bir evi vardır. Derdini dinlersen o eve bir pencere açmış olursun.

• Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez.

• Düşüncen gül ise sen gül bahçesisin, diken ise dikenliksin.

• Komşularından av kapmak aslanlara ayıptır, köpeklere değil. https://guzelsozler.tugbam.net/guzel-sozler/mevlana-sozleri.html

• Dünya alimin kıymetsiz oyuncağı, delinin de değerli salıncağıdır.

• Aşksız olma ki, ölü olmayasın Aşk ile öl ki, diri kalasın…

• Eğer dostun yoksa niçin aramıyorsun. eğer dost buldunsa niçin sevinmiyorsun.

• Ne kadar bilirsen bil, söylediklerin karşıdakinin anlayabildiği kadardır.

• Bir kimseyi tanımak istiyorsan düşüp kalktığı arkadaşlarına bak.

• Bir şeyi bulunmadığı yerde aramak, Onu aramamak demektir.

• Hiç bir el, gönülden gizli bir is yapamaz.

• Ezelî, ebedî hayata ve sonsuz sevgiye mâlik olan Allah’tan başka, ne gökyüzü ne yıldız, ne de başka bir varlık görürsün.

• Ey gördüğü güzele takılıp kalan kişi! Onun sûretini görüyor, mânâsından, yâni, ahlâkının güzel mi, çirkin mi olduğundan gâfil bulunuyorsun. Eğer akıllı bir adam isen sedefteki inciyi bul .

• Dünyadaki kalp sedefleri, yâni, bedenlerimizin hepsi de can denizinin feyzi ile diridir.

• Ne vakte kadar testinin şekli, biçimi ile üstündeki nakışlarla oyalanıp duracaksın? Testini şeklini, nakşını bırak da içindeki suyu ara.Yani, insanların güzelliklerine, dış görünüşlerine bakma da ahlâklarına, huylarına, tabiatlarına bak.

• Ama her sedefte inci yoktur.Gözünü aç da her birinin gönlüne, içine bak.

• Onda ne olduğunu, bunda ne olduğunu ayırt et.Çünkü, o değersiz biçilmez inci, pek az bulunur.

• Şekle bakarsan dağ, bir la’le göre yüzlerce defa büyüktür.

• Görünüşte elin,ayağın, saçın, sakalın gözüne göre yüzlerce defa büyüktür.

• Fakat, gözünün bütün uzuvlardan daha kıymetli olduğunu sen de bilirsin.

• Gönlüne gelen tek bir düşünce yüzünden de, yüzlerce cihan bir anda baş aşağı devrilir gider.

mevlana-ask-sozleri

• Pâdişahın bedeni de, görünüşte diğer insanların bedeni gibidir.Fakat yüzlerce asker, onun arkasından koşar. Onun izinden yürür.

• Sonra, o pâdişahın şekli, görünüşü de, bir gizli düşünce tarafından sevk ve idare edilir.

• Şu sonsuz, sayısız halka dikkatle bak, hepsi de bir düşünceye dalmış, yeryüzünde sel gibi akıp gitmede .

• O düşünce, halk nazarında önemsiz küçük bir şeydir. Fakat, sel gibi dünyayı sürükler götürür.

• Görüyorsun ki, dünyada her hüner, her sanat bir düşünce ile meydana gelmede, olmadadır.

• Evlerin, köşklerin, şehirlerin, dağların, ovaların, nehirlerin;

• Balığın deniz yüzünden diri olduğu gibi;yeryüzünün, denizin, güneşin, göğün düşünce ile hayat bulduğunu görüyorsun da

• Neden körleşiyorsun, aptallaşıyorsun da beden sana Süleyman gibi büyük; düşünce, karıca misali küçük görünüyor?

• Neden gözüne dağ pek büyük de; düşünce fare biri zayıf görünüyor? Neden dağı kurt gibi görüyorsun?

• Dünya, senin gözünde büyüyor, sana korku veriyor; buluttan, gök gürültüsünden, gökten titriyor, korkuyorsun?

• Ey eşekten de aşağı olan kişi! Taşın nasıl bir şeyden haberi yoksa senin de düşünce dünyasından haberin bile yok. Sen düşünce dünyasından eminsin, gâfilsin.

• Çünkü sen bir şekilden, kalıptan ibâretsin; akıldan payın yok. Sen, insan huylu değilsin ,insan şeklinde bir eşek sıpasısın.

• Bilgisizliğinden ötürü sen, gölge varlığı insan sanıyor,insan görüyorsun da ,bu yüzden sence insan ,bir oyuncak ,değersiz bir varlık oluyor.

• Düşünce ve hayâlin örtüsüz, perdesiz, kol kanat açacağı, bütün sırların meydana çıkacağı kıyâmet gününe kadar dur bekle…

• O zaman dağların yün gibi yumuşadığını, şu soğuk ve sıcak yeryüzünün yok olduğunu görürsün.

• Gel, gel, ne olursan ol yine gel, İster kafir, ister mecusi, ister puta tapan ol yine gel,Bizim dergahımız, ümitsizlik dergahı değildir, Yüz kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel…

• Ben yaşadıkça Kur’an’ın bendesiyim. Ben Hz. Muhammed’in (s.a.v.)ayağının tozuyum. Biri benden bundan başkasını naklederse; Ondan da bizarım, o sözden de bizarım, şikayetçiyim..

• Ölümümüzden sonra mezarımızı yerde aramayınız. Bizim mezarımız ariflerin gönüllerindedir

Yorum yapın