Kötülükle ile ilgili Sözler

En güzel kötülükle ilgili sözler kısa – Kötülük edebilmek ellerinde iken bütün ömrünü doğrulukla geçirmek çok güç ve övmeye değer bir şeydir. ( Eflatun )

Kötü kimselerle arkadaşlık etme, sonrahaberin olmadan senin huyun, onların huyundan kötülük çalar. ( Eflatun )

Kötülüğe kolayca girilir, ama güç çıkılır. ( Madame de Maintenon )

Kötülüğü öğrenmenin yaşı yoktur. ( Lessing )

Kötülük kapısını aralık etmeye gelmez, ardına kadar açılır. ( Cenap Şehabettin )

Önüne kötülük etmek fırsatı çıkmamış kişiye, iyiliğinden ötürü teşekkür edilebilir mi? ( Cervantes )

Sizden biriniz bir kötülüğü gördüğü zaman, onu eli ile değiştirsin, gücü yetmezse dili ile değiştirsin. Buna da gücüyetmezse kalbi ile buğzetsin. Bu imanın en zayıfıdır. ( Hadis-i Şerif )

Sevdiklerinizden gelen kötülük, sevmediklerimizden gelen iyilik kadar acıdır. ( Cemil Sena Olgun )

Şayet iyilik etmeye gücün yetmiyorsa, hiç olmazsa kötülük etme. Kötülük etmemek de, nefsin için verilmiş bir sadakadır. ( Hadis-i Şerif )

Bir kötülüğü beğenen, onu işleyenden daha kötüdür. ( Şemseddin Sami )

Hiç kimse, kendi isteğiyle kötü değildir. ( Socrates )

İyilikle kötülük bir olmaz, Sen ( kötülügü ) en güzel bir şekilde önle. O zaman seninle arasında düşmanlık bulunan kimse, sanki candan bir dost olur.

İyiliğe gücün yetmezse, bari kötülük yapma. ( Feridüddin-i Attar )

Kendimden başka kimseye kötülük etmeden yaşamak istiyorum. ( Tolstoy )

Kötüler, kendilerine tahammül edildikçe, daha çok azarlar. ( Sadi )

Yorum yapın