İnsanlarla ilgili Sözler

İnsanlarla ilgili en güzel sözler kısa İnsanlarla ilgili en güzel anlamlı sözler mesajlar – İnsan hayır istemekten usanmaz Fakat kendisine bir kötülük dokunursa hemen ümitsizliğe düşer, üzülüverir ( Fussilet Suresi: 49 )

İnsan hep kendini geçmeye çalışmalıdır ( Northam Lee )

İnsan, insanın kurdudur ( Plautus )

İnsan kendinden başkasını örnek almadıkça ilerleyemez ( Goldsmith )

İnsan, kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır! ( Kıyamet Suresi : 36 )

İnsan, “Ne iSe, O OLmayı” rededen tek mahluktur ( Albert Camus )

İnsan şişirilmiş bir tulum gibidir, ağzı açılınca söner ( Kaşgarlı Mahmut )

İnsan da, hayvanlar gibi yabanidir Tek farkı, dik yürümesidir ( Philemon )

İnsan ile insan arasında fark vardır Bir demirden hem nal hem de kılıç yaparlar ( Nizami )

İnsan zayıf olarak yaratılmıştır ( Nisa Suresi:28 )

İnsanlar vardır ki, ancak bir müddet ağızlarda dolaşan türkülere benzerler ( La Rochefoucauld )

İnsanların en kötüsü, iyiliği kötülükle karşılayan ve insanların en iyisi, kötülüğe karşı iyilik yapandır ( Hz Ali ra )

Kuvvetli insan, kendi kendini yenen insandır ( Hadis-i Şerif )

Mesut olduğum zamanlar insanları anlıyorum sanmıştım Onları ancak felaket içinde tanımam mukaddermiş ( Napolyon )

Okumasını bilirsen, her insanın bir kitap olduğunu göreceksin ( W E Channing )

Olgun insan, güzel sözler söyleyen değil, söylediğini yapan ve yapabileceğini söyleyendir ( Confucius )

Öküzlerle domuzlar konuşabilselerdi, konuları hep ot ve yem olurdu Mideleri için yaşayan insanlar da onlardan farksızdır ( Epictetos )

Üstün sayılan insanlara yakından bakınca anladım ki, çoğu herkes gibi insandır ( Montai )

Bilsin ki insan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur Necm Suresi: 39

İnsan düşünmek, inanmak ve sevmek için dünyaya gelmiştir. ( J.Rousseau )

Bir insan, söylediği şeylerden çok, söylemedikleriyle de insanlaşır ( Albert Camus )

İnsanlar çocukken daha mutludur,çünkü oldukları gibi davranırlar. ( William Warner )

Bir insanı tanımak istiyorsanız onu büyük bir mevkiye geçiriniz ( La Bruyere )

Küçük insanlar küçük şeylere çok kırılırlar, büyük insanlar bunların hepsini görür, fakat kırılmazlar. ( La Rochefoucauld )

En çok hoşumuza giden insan, kendimize benzettiğimiz insandır ( Moliere )

Büyük olmak iyidir ama, insan olmak daha iyidir. ( Albert Schweitzer )

insanları Oldukları Gibi Kabul Etmeli ( pLautus )

Öyle adamlar gördüm ki, üstünde elbise yok, öyle elbiseler gördüm ki, içinde adam yok. ( Mevlana )

İnsan kardeşiyle çoktur, kuvvetlidir ( Hadis-i Şerif )

Başlıca üç çeşit insan vardır. Bilgisever, ünsever ve para sever. ( Platon )

İnsanlar vardır ki, ancak bir müddet ağızlarda dolaşan türkülere benzerler ( La Rochefoucauld )

Güçlü insan,kendi kendini yenen insandır. ( Hz.Muhammed S.a.v )

Mesut olduğum zamanlar insanları anlıyorum sanmıştım (

Her insan bir dünyadır ( Herbert )

Her insan meyvesi ile tanınır ( Martine Luther )

Hiç bir insan raslamadım ki, onda öğrenilecek bir şey bulunmasın ( Alfred de Vigny )

Hiç bir şey insan kadar yükselemez ve onun kadar alçalamaz ( Hölderlin )

İnsan evvela kendi içinde, sonra dışarıda mağlup olur ( Rockefeller )

İnsan göründüğünden daha değerli olmalı, çok iş başarmalı fakat az ortaya çıkmalı ( Moltke )

İnsana hayat verilmemiş, kiralanmıştır ( Publilius Syrus )

Yorum yapın