Dini Mesajlar

Sayfamızda Dini Mesajlar Uzun, İslami Mesajlar Yeni, Dini Mesajlar Kısa, Dini Mesajlar Facebook Twitter, En Güzel Dini Mesajlar 2017 Bulunmaktadır.

Mal cimrilerde, silah korkaklarda, karar da zayıflarda olursa işler bozulur. (Hz. Ebubekir (r.a))

Gecenin ne kadar uzun olduğunu ancak hastalar bilir. (Sadi)

Kibir, bele bağlanmış taş gibidir. Onunla ne yüzülür ne de uçulur. (Hacı Bayram-ı Veli)

Zalimler için yaşasın cehennem. (Bediüzzaman Said Nursi)


Güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen hayatından lezzet alır. (Bediüzzaman Said Nursi)

Tatlı suyun başı, kalabalık olur. (Mevlana)

Kurdun elinden çobanlık gelmez. (Sadi)

Eğri ok, doğru yol almaz. (Hz. Ali (r.a))

Hiçbir acı, cehaletten daha fazla zahmet verici değildir. (Hz. Ali (r.a))

İnsanı maskara eden, dilidir. (Sadi)

Ham düşünceleri, ancak akıl pişirir. (Firdevsi)

Fırsatlar da bulutlar gibi çabucak geçer gider. (Hz. Ebubekir (r.a))

Hasedciye rahat, kötü huyluyu da şeref yoktur. (Ahnef bin Kays)

Çocuklarınızı kuzu gibi büyütmeyiniz ki, ileride kuzu gibi güdülmesinler. (Şeyh Sadi Sirazi)

Hükümetlerin en kötüsü, suçsuzu korkutandır. (Beydeba)

Hükümdar köylünün yumurtasını alırsa, adamları bütün tavukları alır. (Sadi)

Bin zulme uğrasan da, bir zulüm yapma. (Hz. Ali (r.a))

Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez. (Mevlana)

Nefis üç köşeli dikendir, ne türlü koysan batar. (Mevlana)

Geçmişler geleceğe, suyun suya benzemesinden daha çok benzer. (İbni Haldun)

İnce sözler keskin kılıca benzer, kalkanın yoksa geri dur. (Mevlana)

Gerçek zengin, bilgisi çok olan insandır. (Hz. Ali (r.a))

Ya olduğun gibi görün, ya da göründüğün gibi ol. (Mevlana)

Cevizi kırıp özüne inemeyen, hepsini kabuk zanneder. (İmam Gazali)

Hayat, iman ve cihaddır. (Hz. Hüseyin (r.a))

Haksızlığa baş kaldırmayanlar, onlardan gelecek her kötülüğe katlanmalıdırlar. (Hz. Ali (r.a))

Hayatında ekmeği yenmeyen kimsenin adı, ölümünden sonra anılmaz. (Şeyh Sadi)

Hiç kimse, diğer bir kimsenin kulu değildir. (Hz. Ali (r.a))

Uzun mesafelere ulaşmak, yakın mesafeleri aşmakla mümkündür. (İmam Gazali)

Tarih değil, hatalar tekerrür ediyor. (Abdulhamid Han)

En büyük felaketler içinde bile ümidini kaybetme, unutma ki ilik, sert kemiğin içinden çıkar. (Hafız Şirazi)

Cahillerin kalbi dudaklarında, alimlerin dudakları kalplerindedir. (Hz. Ali (r.a))

Her kalbin çarpıntısı kendi ecelinin ayak sesleridir. (Beyazidi Bestami)

İyiliği gizlemek, kötülüğü gizlemekten daha üstündür. (Ebu Bekir Ferra)

Bilmediklerimi ayağımın altına alsaydım başım göğe ererdi. (İmam-ı Azam)

İnsan, alışkanlıklarının çocuğudur. (İbni Haldun)

Herkes herkese bir lokma şey verebilir ama boğaz bağışlamak, ancak Allah’ın işidir. (Mevlana)

Güzel söz söyleyen, kimseden kötü söz işitmez. (Firdevsi)

Bir şeyi bulunmadığı yerde aramak, onu aramamak demektir. (Mevlana)

Avcı nice al (tuzak, hile) bilirse, ayı da onca yol bilir. (Kaşgarlı Mahmud)

Haksızlık karşısında eğilmeyiniz; çünkü hakkınızla beraber şerefinizi de kaybedersiniz. (Hz. Ali (r.a))

Güzel konuşmanın sırrı, lüzumsuz sözleri terk etmektir. (Hz. Ebubekir)

Özü doğru olanın, sözü de doğru olur. (Hz. Ali (r.a))

Birliğin kederi, ayrılığın safasından daha hayırlıdır. (Yahya bin Muaz)

Her gecenin bir gündüzü vardır. (Hz. Ali (r.a))

Sakladığın sır senin esirindir. Açığa vurursan sen onun esiri olursun. (Hz. Ali (r.a))

Bütün kötülüklerin anahtarı, hiddettir. (Cafer bin Muhammed)

Kesilmiş koyuna derisinin yüzülmesi elem vermez. (Hz. Esma)

Güzel ahlak; bağışlayıcılık, sabır ve tahammüldür. (Hasan-ı Basri)

En iyi nasihat; iyi örnek olmaktır. (Malcolm X)

zaman akıp giden nehirdir. sonu uçsuz bucaksız denizdir. eğer bu nehre kapılırsan gideceğin yer cehennemdir..

amel niyete göredir * din bir kilavuzdur, kilavussuz kaybolursun

can tende durdukca, sikma canini zamana. ne sevincin devamli olacaktir, ne de huzun huzun yitirdigini geri getirecek ‘mazlumun duasindan sakinin. cunku onun duasiyla allah arasinda perde yoktur.’

geceleyin secde ederek ve ayakta durarak boyun büken, ahiretten çekinen ve rabbinin rahmetinden dileyen kimse inkar eden kimse gibi olurmu bilmeyene yazıklar olsun bilipde yapmayana yetmiş defa yazık olsun. alçak gönüllü insan kendini hiç söz konusu etmez

üç şey vardır ki bütün günahlarin kaynağıdır. bunlar: kin, hirs ve hasettir.

kusursuz bir dost ararsan bir ömur biter, teselli ararsan gözyasi yeter.sigara herseyden beter, sevme belki ihanet eder, sevmek istersen allah ve rasulu yeter * inandığınız gibi yaşamassanız,yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız.

Allah, dinini düzelten kişinin dünyasını da düzeltir. Hz.Ali r.a.

Bir dinin tabii olması için akla, fenne, ilme ve mantığa uygun olması lazımdır. Atatürk

Din, belirli şeylere bir açıdan bakmak değil, herşeye belirli bir açıdan bakmaktır. Robert E. Sega

Din bir milleti millet yapan unsurların arasındadır. Renan

Din bir üsdür, sultan da muhafızdır. Üssü olmayan yıkılmış, bekçisi olmayan da kaybolmuştur. İmam Gazali

Din adamı, geçindiremeyeceği kadar büyük bir ailenin reisidir. Samuel Johnson

Din, insanlık tarihine hakim olan ve toplumları ayakta tutan en büyük kuvvettir. Benjamin Costant

Din ve ahlak, aslında ikisi de vasıfları bakımından bir bütününm tamamlayıcısı olan iki parçadır. Heinrich Heine

Din ve ahlak duygularının zayıflaması, zekanın zayıflaması kadar tehlikelidir. Alexis Carel

Din, dünyada büyük bir güçtür. Bir insanın kalbine kendi imanımızla değil, onun iman yolu ile girmeye çalışmamız gerekir. Bernard Shaw

Din her cihetten yükselmeyi emreder ve insanı yüceltir. Hz.Ali r.a.

Din, insanlık tarihine hakim olan en büyük güçtür. Dini duygular, insanın bitmeyen bir özelliğidir. Benjamin Costant

Din, Tanrı’yla insanlara karşı duyulan sevgiden başka bir şey değildir. William Penn

Dinin aslını anlamaya imkan yoktur. Ona ancak hayran olunur. Mevlana

Din yüzünden gerilemedik, gerilediğimiz için dinden ayrıldık. Peyami Sefa

Dinin olmadığı yerde hiçbir şey yoktur; yokluk bile yok, şiir ve sanatsa hiç yok. Necip Fazıl Kısakürek

Dinsiz bilim kör; bilimsiz din topaldır. Einstein

“Affetmek, zaferin zekâtıdır.”
Hz. Muhammed

“İman, aklın çalışmasının ürünüdür.”
Ahmed Hulûsi

“Kişi anasından iki kere doğmadıkça, Göklerin Melekûtuna ulaşamaz.”
Hz. İsa

“Sevgin nefrete dönüşmesin, sana ancak yük olur.”
A.F.Y

“Besmele çektikten sonra, Fatihayı hiç ara vermeden tek nefeste okumaya gayret et.”
Muhiddin Arabi

“Vücudun, ilmi ilahide, ilimden ibaret olduğunu müşahade, vahdet-i şuhud’dur.”
Ahmed Hulûsi

“Musibetin sevabına talip olmaklığın, musibeti çekmekte iken de varsa, zahidsin.”
Hz.Muhammed

“Yaşam kabullenmektir.”
A.F.Y

“Mollanın namazında Hakk’ın ne Celali vardır, ne de Cemali. Mollanın ezanı bize seher vaktini bile bildirmez.”
Muhammed İkbal

“Marifetin zekâtı, marifeti oluşturmaktır.”
A.F.Y

“Acı, akıllı adamların hocasıdır.”
Byron

“Bela insanın diline bağlıdır. Bir kimse bir şeyi ‘yapmam’ dedi mi, şeytan her işini bırakıp onu yaptırana kadar uğraşır.”
Hz.Muhammed

“Algılanan varlığın, Hakkın vücudu olduğunu müşahade, vahdet-i vücud’dur.”
Ahmed Hulûsi

“Her evin kapısı vardır. Kabirin ki ayak tarafındandır.”
Hz.Muhammed

“Ahmak konumuna düşmemek için yorum yapmayın.”
A.F.Y

“Tasavvuf, Allah (c.c.) ile olan muamelenin saflığıdır. Bunun aslı da dünyadan yüz çevirmedir.”
Cüneyd-i Bağdadi

“Kadın insansı ile insan arasında köprüdür.”
A.F.Y

“Zehirle pişmiş aşı, kim yemeye gelir.”
Yunus Emre

“İman iki eşit parçadır. Yarısı sabır,yarısı şükürdür.”
Hz.Muhammed

“İlim yapmak, amelden hayırlıdır. Dinin kıvamı da verağdadır (arkada). Alim ilmi az da olsa, ilmi ile amel edendir.”
Hz. Muhammed

“Yöneldiğin mahallin her boyutta senin perdelerini kaldırabilecek vasıfta olması gerekir.”
A.F.Y

“Mümin yumuşaktır. O kadar ki onu yumuşaklığından dolayı ahmak zannedersin.”
Hz. Muhammed

“Sadece insanın günahları affedebilme gücü vardır.”
A.F.Y

“Pırıl pırıl gökkuşağını görmek için önce yağmuru yaşamak gerekir.”
Fransız Atasözü

“Sevgi insansıda bedenselliği, insanda kemalâtı oluşturur.”
A.F.Y

“Adaletsizlik eden, adaletsizliğe uğrayandan daha mutsuzdur.”
Demokritos

“İsimlerin batıni manasını bilmek, zahirini yaşama anl!!!!! gelmez.”
A.F.Y

“Yeterli insan sükut eder, yetersiz olan ispata çalışır.”
A.F.Y

“Zekanın peşinde koşmayın aptallığı yakalarsınız.”
Montesquieu

“Mümin her ahlak üzere ahlaklanır. Fakat onda yalanla ihanet bulunmaz.”
Hz. Muhammed

“İspat, izafi varlığın bir göstergesidir.”
A.F.Y

“Tasavvuf, Hakk’ın, seni senden öldürmesi ve seni kendisiyle diriltmesidir.”
Cüneyd-i Bağdadi

“Tartışma, algılamaya mani olan beşeri bir duygudur.”
A.F.Y

“Bir kimseyi inada kapılmış çekişmeci ve kendi görüşünü beğenmiş görürsen bil ki, onun ziyanı tamamdır.”
Hz. Muhammed

“Cennetin ahmakla dolu oluşu, vehmin nur boyutunda kalkmadığının delilidir.”
A.F.Y

“Yolları ayrı olanlar, birbirine danışmazlar.”
Conficius

“Huşu namaza, haşyet ilme aittir.”
A.F.Y

“Hiçbir yiğidin kaza ve kader okuna karşı kalkanı yoktur.”
Hafız

“Kişiye, kendisine parmakla işaret edilmesi, şer cihetinden kafidir.”
Hz.Muhammed

“Allah (c.c.)’ın dışında kimseye borç verme.”
A.F.Y

“İnsanlara akılları ölçüsünde söz söyleyiniz.”
Hz. Muhammed

“Vehimle kazanan, vehimle kaybeder.”
A.F.Y

“Kadınlar, sevmedikleri adama hiç acımazlar.”
Alexandre Dumas Fils

“Seni sigaya çeken bir molla kasım gelir.”
Yunus Emre

“Vicdan sahibi kısık seslidir.”
A.F.Y

“Tasavvuf, bila-alaka (hiçbir bağ olmadan) tamamiyle Allah (c.c.) ile olmandır.”
Cüneyd-i Bağdadi

“Kullanmayı düşünen, kullanılacağını unutmasın.”
A.F.Y

“Nereye gittiğini bilen kişiye yol vermek için dünya bir yana çekilir.”
David Starr Jordan

“Tepe tepe kullanan, ancak beşeri seyirde olandır.”
A.F.Y

“Ey birader, sen ancak bir düşünceden ve fikirden ibaretsin. Üst tarafın kemik ve A’sab sinir ve adalât (kas) ve elyaftan (insan ve hayvanda adaleleri meydana getiren ince lifler) ibarettir.”
Mevlâna

“Yokluk, varlığın aynasıdır.” https://guzelsozler.tugbam.net/guzel-mesajlar/dini-mesajlar.html
A.F.Y

“Nazar ve nefes az kaldı kaderi geçecekti. Nefes ve nazardan Allah (c.c.)’a sığının.”
Hz.Muhammed

“Kim olduğun öyle bir haykırıyor ki; ne dediğini duyamıyorum.”
Ralph Waldo Emerson

“Sakın kendisine verdiğin kıymeti sana vermeyenle arkadaş olma.”
Hz. Muhammed

“Öğüt olarak ölüm yeter. Gam çekmeye kabir yeter.”
Hızır

“Alim, ilim ve amelin yeri cennettedir. Alim, ilmi ile amel etmezse, ilim ve amel cennette, alim ise cehennemde olur.”
Hz. Muhammed

“Ulema, Allah (c.c.)’ın kulları üzerinde peygamberlerin eminleridir. Siz onlardan çekinin ve onlara taarruz etmeyin. Onlar hükümet erkanı ile ihtilal etmedikçe ve dünyaya karışmadıkça.”
Hz.Muhammed

“Teşbih yönü olmayan tevhid görüşü, tanrısallığa uzanan bir yoldur.”
A.F.Y

“Ben, İnsanoğlunun geride bıraktığı devirler içinden çağlar boyu seçile seçile geldim ve içinde bulunduğum çağda ortaya çıkarıldım.”
Hz.Muhammed

“Bir kavme su dağıtan,onların hepsinden sonra su içeçektir.”
Hz.Muhammed

“Çileyi bilerek çekmek daha faziletlidir. İbadeti bilerek yapma da….”
A.F.Y

“Allah (c.c.) bazen dilediği halde emretmiş, bazende emrettiği halde dilememiştir. İblis’e, Adem’e secde etmesini emrettiği halde, secdenin yapılmasını irade etmemişti. Eğer İblis’in secde etmesini isteseydi, İblis secde ederdi. Adem’in malum ağaçtan yemesini yasaklamıştı ama iradesi ağaçtan yemesi yönünde idi. Eğer ağaçtan yenilmesini istemeseydi Adem yemeyecekti.”
Caferi Sadık

“Oyun bitince, şah da piyon da aynı kutuya konur”
İtalyan Atasözü

“Kur’an yedi nuans üzere indirildi. Onun hiçbir harfi yoktur ki, bir hiç zahir, bir de batın mana taşınmasın. Ebu Talip’in oğlu Ali’de bu zahir ve batına ait ilim mevcuttur.”
Hz. Muhammed

“Bir insanda görülen ameller ve takvadan başka, bir de onun cevher gibi güzel olan gizli amel ve takvası vardır. Bakış gücü olmayanların nazarları, görünen amellerdir. Halbuki biz onlara bakmıyoruz. Biz insanın içine, içindeki sırra bakıyoruz…”
Şeyh Hariri

“Ameller niyetlere göre değer kazanır.”
Hz. Muhammed

“Her kişinin iki resülü vardır. Biri zahir, diğeri batın. Zahir dildir, Batın gönüldür. Dil Muhammed’e, gönül Cebrail’e benzer.”
Hacı Bektaş Veli

“Bilginler, Nebilerin varisleridir.”
Hz. Muhammed

“İnsanların en hayırlıları, ahmak, aptal diye adlandırılmadıkça kıyamet kopmaz.”
Hz. Muhammed

“Kıyamet günü herkes birbirinden davacı olur. Hatta tokuşan koyunlar bile..”
Hz. Muhammed

“Öğrenmek, zaten bildiğini fark etmektir. Yapmak, onu bildiğini göstermektir.”
Richard Bach

“Kabe-i Şerif yıkılarak taşları denize atıldığı vakit, işte o zamanda korkunç alametler olur.”
Hz. Muhammed

“Vecdin ilimde erimesi, ilmin vecd içinde kaybolmasından yeğdir.”
Cüneyd-i Bağdadi

“Afetleri en iyi bilen, afetlere düçar olandır.”
Cüneyd-i Bağdadi

“Şu göğsümde saklı duran birçok ilim var. Ah! Onları taşıtacak erler bulabilsem.”
Hz. Ali

“İstesem sırf fatiha suresinin tefsiriyle yetmiş beygiri yüklerim.”
Hz. Ali

“Ne sazdan, ne sözden, ne evladdan, ne de güzel yüzden zevk aldım, Sazı severim, aşkımı söylerse; sözü severim, yine onu söylerse, manayı söylemeyen güzeli ne yapayım?. Su içmek isteyen bir kimse için boş kadeh ne işe yarar?. Fakat kadeh temiz, berrak ve latif olursa elbette suyun zevkini arttırır.”
Kenan Rifai

“Senin Allah (c.c.)’a erişmen mümkün değildir. Zira daha beşer makamı dahi senin için örtülüdür.” (Molla için söylenen söz)
Muhammed İkbal

“Sen insana ulaşmadan Allah (c.c.)’ı nasıl arıyorsun?.”
Muhammed İkbal

“Allah (c.c.)ım! İnsanlar seni verdiğin nimetler yüzünden severler; bense seni verdiğin belalar yüzünden severim.”
Hallac-ı Mansur

“Deniz, kendi dalgasından daha eski değildir.”
Hızır (a.s)

“Ben ve Hallac aynı şey idik. Ne var ki o sır’rı açığa vurdu ben sakladım.”
Şibli

“Nokta, tüm çizgilerin esasıdır.”
Hallac-ı Mansur

“İyi bilin ki vAllah (c.c.)i ey Medine ahalisi! Sizler, muhakkak kıyamet gününden 40 gün kadar önce burasını terk edeceksiniz.”
Hz. Muhammed

“Muhakkak ki kulak, göz, kalp, bunların her biri kendi fiillerinden mesul tutulacaklardır.”
Hz. Muhammed

“Rüyalar ,gecelerin akvaryumudur.”
Victor Hugo

“Kıyamet ile ben işte şu iki parmak gibi yakın olarak ba’s olundum.”
Hz.Muhammed

“Beşeriyet tanrısallığa uzanan bir yoldur. İbadetinin ne olduğunu söylemeye gerek var mı?.”
A.F.Y
“Kim bir kardeşini, bir günah sebebi ile ayıplarsa, o günahı işlemedikçe o kimse ölmez.”
Hz.Muhammed

“Bir iş yapmak istediğin zaman, Allah (c.c.) sana o işten kurtuluş gösterinceye kadar, yahut Allah (c.c.) sana bir çıkış kapısı yaratıncaya kadar yavaş ve temkinli davran.”
Hz.Muhammed

“Dünyada en iyi kadın, anasından doğmayandır.”
Firdevsi

“Cehennem kızarıncaya kadar 1000 yıl yakıldı. Sonra beyazlaşıncaya kadar yine 1000 yıl yakıldı. Sonra kararıncaya kadar 1000 yıl daha yakıldı. Şimdi o, zifiri karanlık gece gibi, kapkaranlıktır.”
Hz. Muhammed

“Dikkat edin, sizden biri kardeşinin verdiği hediyeyi reddetmesin. Eğer bir şey de bulursa, ona mukabelede bulunsun. Nefsin yed-i kudretinde olana yemin ederim ki, bana bir (koyun) kolunun ucu hediye edilse kabul ederim. Ve eğer bir kol için davet edilsem ona icabet ederim.”
Hz. Muhammed

“Melaike, çanı olan kervana arkadaş olmaz.”
Hz. Muhammed

“Allah (c.c.)! Size haram ettiği şeyde şifa halketmedi”
Hz. Muhammed

“Adem’in Allah (c.c.) indinde bir mevkii vardır ki, ona ibadetle erişilmez. O mevkiye erişinceye kadar, Allah (c.c.) ona hoşuna gitmeyen şeyleri verir.”
Hz. Muhammed

“İyilik yap ehli olana da, olmayana da, ehline isabet ederse yerini bulur. Etmez ise ehli sen olursun.”
Hz. Muhammed

“Zamanı gelmiş bir fikrin karşısına dikilme gücüne hiçbir ordu sahip değildir.”
V.Hugo

“Cenabı Hakk’ın kaza ve kaderinden sonra, ümmetinin ekserisinin ölümleri gözdendir.”
Hz. Muhammed (s.a.v)

İnsanlar din hakkında yazar, savaşır, ölürler de din için yaşamasını bilmezler. Colton
Kamil aklın en büyük hazinesi dindir. Bu sebeple insanın dini aklıdır. Aklı olmayanın dini de yoktur. Hadis-i Şerif

Ümmetimin bana en yakın oIanIarı, bana en çok saIavat getirenIeridir. Hadis

Biz ayakIarı şişene kadar namaz kıIan peygamberin gözIeri şişene kadar uyuyan ümmetiyiz. Necip FazıI Kısakürek

AIIah’tan utanmayan insanIardan da utanmaz…

ParanIa şeref kazanma! ŞerefinIe para kazan ki paran bittğinde şerefin de bitmesn!

İnsanIar bu güzeI ayIarda rahmet kapıIarının sonuna kadar açıIdığı bu mübarek günIerde AIIah’ın rahmetiyIe cennete naiI oImak cümIemize nasip oIur inşaIIah. İbadetIerin Iezzetini aIıp nafiIeIerIe destekIeyip hayatımızı iIim kapısı Hz. AIi (r.a) gibi gerçirmeyi AIIah nasip eyIesin.

HasbinaIIah ve’nimeI vekiI. {AIIah bize yeter. O ne güzeI vekiIdir.}

Nefis üç köşeIi dikendir, ne türIü koysan batar. MevIana

AIIah’ım yüzüme nasıI güzeIIik verdiysen kaIbime de öyIe güzeIIik ver. Amin.

BaşkaIarının kusurIarından bahsetmek istediğin vakit, kendi kusurIarını hatırIa. O zaman başkaIarının kusurIarıyIa aIakadar oImaya hakkın oImadığını hatırIarsın. Hz. Muhammed (s.a.v)

Rabbim bizi imanIi kuIIarından eğIesin inşaaIIah.

Hak kuIdan intikamı kuI iIe aIır, dini irfan biImeyen bunu kuI etti sanır!

ResuI-i Ekrem (a.s.v) ferman etmiş, ben ve benden önce geIen peygamberIerin en faziIetIi ve kıymetIi Sözleri “IaiIahe iIIaIIah” keIamıdır.

En güzeI din müsIümanIıktır. Her namaz kıIışında huzuru buIur insan, yeter ki sen yüce rabbime sığın o derdin dermanı müsIümanIarın yücesidir. AIIah’ım tüm haIkımızı affetsin.

AIIah’ı seven ve onun söyIedikIeri bütün herşeyi yerine getiren kimse hiç bir zaman sıkıntı çekmez ve işIeri hep yoIunda gider iman doIu yaşantıIar diIerim herkese AIIah affetsin tüm tüm tövbe edenIeri (amin)…

“Benim ümmetimin diIIeri sussa dahi haIIeri İsIâm’ı konuşur.” Hz. Muhammed

AIIah’ı buIan neyi kaybeder, O’nu buImayan neyi kazanır. AIIah’ı buIan herşeyi buIur, O’nu buImayan hiçbirşey buIamaz. BuIsa da başına beIa buIur.

AIIah’ın rahmeti üzerinize oIsun.

AğIayacaksan ümmeti Muhammed (SAV)’e kurban oIacaksan Hz. AIIah (CC)’ye AIIahım bunu payIaşan tüm müsIüman kardeşIerimizin günahIarını affeyIe yarabbim amin amin amin…

GönüI ve kaIp mideni aIIah zikriyIe doyur meIekIer derki sana haydi cennete buyur.

Bir insanın gerçek zenginIiği bu dünyada yaptığı iyiIikIerdir.

Biz yıIbaşında hediye getiren NoeI Baba’nın değiI Miraç’tan ‘NAMAZI’ getiren Hz. Muhammed (s.a.v)’in ümmetiyiz…

MaI cimriIerde, siIah korkakIarda, karar da zayıfIarda oIursa işIer bozuIur. (Hz. Ebubekir (r.a))

Gecenin ne kadar uzun oIduğunu ancak hastaIar biIir. (Sadi)

Kibir, beIe bağIanmış taş gibidir. OnunIa ne yüzüIür ne de uçuIur. (Hacı Bayram-ı VeIi)

AmeIIer niyetIere göre değer kazanır.

BiImedikIerimi ayağımın aItına aIsaydım başım göğe ererdi.

Her nefis öIümü tadacaktır! Sizi imtihan etmek için hayra ve kötüIüğe mübteIa kıIarız. Hepiniz en sonunda bize döndürüIeceksiniz.

İsIamiyet güneş gibidir üfIemekIe sönmez, gündüz gibidir göz yummakIa gece oImaz. Gözünü kapayan yaInız kendine gece yapar.

ALLAH iIe arasını düzeItenIerin, İnsanIar iIe arasını ALLAH düzeItir.

Dünyadaki en huzursuz insan, kaIbinde hased ve kin oIan insandir.

Gezdim yemeni sami ettim iIim taIep meger iIim birsey degiImis iIIa edep iIIa edep.

Cevahir var iken puI neye yarar, aczini biImeyn kuI neye yarar, herkes bir yoI tutturmus gidiyor MevIaya varmayan yoI neye yarar.

Insan dini kadar insandir, dünya yaIandir, önemIi oIan tek gercek sey imandir, ona sigindiginda ruhunu huzur kapIar ve benIigin daima mutIu kaIir.

GeceIeyin secde ederek ve ayakta durarak boyun büken, ahiretten çekinen ve rabbinin rahmetinden diIeyen kimse inkar eden kimse gibi oIurmu?

Kainatta en yüksek hakikat imandır, imandan sonra namazdır.

İnsanın sözü hikmet, bakışı ibret ve susması ders oImaIıdır.

KuIa beIa geImez. Hak yazmadıkça, Hak beIa yazmaz. KuI azmadıkça…

GeceIer uzundur. Onu uyuyarak kısaItma. GündüzIer aydınIıktır, onu günahIarınIa karartma.

Kabir, ahiret konakIarının birincisidir. Ondan kurtuIana sonraki konakIardan geçmek koIay oIur.“hadis-i şerif”

İnsanIarın en âcizi dua etmeyen, en cimrisi de seIam vermeyendir…! (Hz. Muhammed s.a.v.)

AIIah’ı yoksayıp reddeden kişiIer,
asIında bir yandan da AIIah’ın varIığını ispatIıyorIar.
“Çünkü oImayan birşey reddediIemez…’

“Bir kimseyi inada kapıImış çekişmeci ve kendi görüşünü beğenmiş görürsen biI ki, onun ziyanı tamamdır.” Hz. Muhammed

Hayatında ekmeği yenmeyen kimsenin adı, ölümünden sonra anılmaz. (Şeyh Sadi)

Hiç kimse, diğer bir kimsenin kulu değildir. (Hz. Ali (r.a))

Uzun mesafelere ulaşmak, yakın mesafeleri aşmakla mümkündür. (İmam Gazali)

Tarih değil, hatalar tekerrür ediyor. (Abdulhamid Han)

En büyük felaketler içinde bile ümidini kaybetme, unutma ki ilik, sert kemiğin içinden çıkar. (Hafız Şirazi)

Cahillerin kalbi dudaklarında, alimlerin dudakları kalplerindedir. (Hz. Ali (r.a))

Her kalbin çarpıntısı kendi ecelinin ayak sesleridir. (Beyazidi Bestami)

Mal cimrilerde, silah korkaklarda, karar da zayıflarda olursa işler bozulur. (Hz. Ebubekir (r.a))

Gecenin ne kadar uzun olduğunu ancak hastalar bilir. (Sadi)

Kibir, bele bağlanmış taş gibidir. Onunla ne yüzülür ne de uçulur. (Hacı Bayram-ı Veli)

Zalimler için yaşasın cehennem. (Bediüzzaman Said Nursi)

Güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen hayatından lezzet alır. (Bediüzzaman Said Nursi)

Yorum yapın